#a1d077

 

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele keurde het preselectiedossier voor de gevelrestauratie van kasteel De Lovie goed. Zo wordt een belangrijke eerste stap richting restauratie van het kasteel mogelijk gemaakt. Met de restauratie wil De Lovie vzw van het kasteel een bruisende inclusieve ontmoetingsplek voor de werking én de ruime omgeving maken.


© Bressers Architecten

Kasteelpark De Lovie heeft een rijke historiek die tot het midden van de 19de eeuw teruggaat. Al vanaf de beginperiode stond het kasteel volledig in het teken van ontmoeting en verbinding. In 1856 geeft de familie Van Merris opdracht voor de bouw van het kasteel en de aanleg van het park. Het kasteel doet dienst als zomerverblijf en er worden tal van feestelijkheden voor de lokale bevolking georganiseerd. Ook later zal het als ontmoetingsplek binnen het park en de regio een steeds prominentere rol innemen. Tijdens WO I wordt het kasteel een van de belangrijkste ontmoetings- en vergaderplaatsen voor de geallieerden achter het front. Wanneer het kasteelpark in de jaren ’30 wordt ingericht als sanatorium, ontmoeten de patiënten elkaar tussen de lig- en rustkuren door in het kasteel. Kortom het kasteel was lange tijd dé draaischijf en ontmoetingsplek van het park en de regio. Doorheen de jaren is deze centrumfunctie verloren gegaan, maar daar wil De Lovie vzw nu verandering in brengen.

Eind januari diende De Lovie vzw een premie-aanvraag in bij het agentschap Onroerend Erfgoed voor de restauratie van de monumentale gevel van kasteel De Lovie. De indiening kadert binnen een ruimer en gefaseerd restauratie- en herontwikkelingstraject, waarbij het kasteel opnieuw een bruisende ontmoetingsplek moet worden waar welzijn, natuur, toerisme, erfgoed en sociaal ondernemen met elkaar in interactie treden en elkaar versterken. Een plek waar ruimte is voor co-creatie, zelfontplooiing, ontmoeting en verbinding. Een plek waar mensen met en zonder beperking hun talenten kunnen versterken en samen schitteren. Een plek die kan dienen als uitvalsbasis voor bezoekers om de streek te verkennen, waar bedrijven kunnen vergaderen en co-creëren of de lokale bevolking kan genieten van een drankje of hapje in een uniek historisch kader. Een kloppend hart voor de werking van De Lovie vzw en de ruime omgeving. Het kasteel moet net als vroeger opnieuw een plaats van ontmoeting en verbinding worden. De restauratie en herontwikkeling vertrekt daarom vanuit een verhaal van inclusie en richt zich tot een breed publiek.

Voor de begeleiding van het restauratie- en herbestemmingstraject werd Bressers Architecten aangesteld. Een architectenbureau uit Gent met jarenlange expertise op het vlak van erfgoedrestauratie. Zo stonden ze in voor de restauratie van het bezoekerscentrum van de Sint-Baafskathedraal in Gent en werden ze recent voor de restauratie van de Menenpoort in Ieper aangesteld.

De totaalrestauratie van het kasteel vraagt heel wat investeringen. De Lovie vzw rekent hiervoor op middelen via diverse subsidiekanalen, mecenaat en steun van vzw Domein De Lovie. Er worden voor de restauratie geen middelen vanuit De Lovie vzw vrijgemaakt. De restauratie zal daardoor zeer gefaseerd en over meerdere jaren lopen. De goedkeuring van het preselectiedossier maakt dat een eerste dringende restauratiefase van start kan gaan. Onderzoeken toonden aan dat we de gevel omwille van veiligheid en toegankelijkheid prioritair in een eerste fase moeten aanpakken. De goedkeuring van minister Diependaele maakt deze stap nu mogelijk. Een stap die cruciaal is om van het kasteel opnieuw een bruisende inclusieve plek voor de organisatie én de ruimere regio te maken. Het agentschap Onroerend Erfgoed maakt 2.000.000 euro vrij voor de gevelrestauratie. De werken kunnen ten vroegste begin 2025 starten.

 

(c) Bressers Architecten

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.

Deze site maakt gebruik van cookies