#a1d077

Nieuws

naar alle berichten

Over ons

Kasteelpark De Lovie (65 ha) verenigt verschillende werkingen die harmonieus samen gedijen als een symbiose van natuur, erfgoed en mens. Het lijkt bijna alsof het altijd zo geweest. Nochtans is de geschiedenis van het park even veelzijdig als verrassend: zomerverblijf voor adellijke families, militair hoofdkwartier tijdens WO I, sanatorium voor TBC-patiënten …Het kasteel en park floreerden door de eeuwen heen en werden gewaardeerd omwille van vele troeven.

Op vandaag is het een van de locaties van De Lovie vzw, een sociale organisatie die kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke handicap ondersteunt in de Westhoek. Ook Buso-school De Pinker heeft er een vestigingsplaats. Het park biedt rust, geborgenheid én ruimte aan wie er verblijft, werkt of schoolloopt.

Het sociale en gastvrije karakter van het park heeft één gemeenschappelijk doel: bouwen aan een wereld waarin personen met en zonder handicap écht samenleven. Een samenleving waarin iedereen evenwaardig is, zich verbindt met de ander en waarin elk talent schittert. Geleidelijk aan wordt het kasteelpark verder ontwikkeld als ‘Open Erfgoed’ waarbij ontmoeting en verbinding centraal staan.

Historiek

Familie Van Merris (1854) Luxueus buitenverblijf en feestpaleis in een Engelse landschapstuin

Kasteel & park als adellijke zomerverblijf

De opdrachtgevers voor de bouw van het kasteel waren Marie-Joséphine van Renynghe en haar zoon Jules Van Merris. De familie had zich na de Franse Revolutie in de Westhoek gevestigd. Ze geven architect Pierre Croquison uit Kortrijk de opdracht om het domein ‘De Lovie’ te ontwikkelen tot een park met luxueus buitenverblijf. In de 19de eeuw was het een gebruik bij de gegoede burgerij, de adel en de aristocratie om voor de zomerperiode een buitenverblijf aan te schaffen waar men kon genieten van licht, lucht en ruimte. Het complex wordt volledig nieuw opgetrokken en is dus geen verbouwing van een bestaand gebouw. De familie behoorde niet tot de adel, maar beschikte over meer dan voldoende financiële middelen dankzij hun Europese handelsactiviteiten zoals de import van overzeese goederen, het aanbieden van zeeverzekeringen en de betrokkenheid in buitenlandse tin- en kopermijnen. Jules Van Merris was als voornaam Poperingenaar liberaal schepen van zijn thuisstad. Door zijn status, rijkdom en gearrangeerde huwelijk met de adellijke Pauline van Outryve d’Ydewalle in 1854 konden Jules Van Merris en diens moeder, die de titel “madame la Douairière” bezat, zich in de hogere kringen begeven. Nadat mevrouw Van Renynghe in 1875 stierf, liet zoon Jules op het park een kapel in gotische stijl voor haar oprichten. Tijdens de zomer organiseerde Jules Van Merris grote feesten op het kasteelpark. De muziekmaatschappij Société Philharmonique de Poperinghe, aanvankelijk bekend onder de naam “Les sapeurs pompiers” en de indrukwekkende verlichting zorgden voor een zomerse sfeer. De koorddansers en vuurwerkspektakels lokten veel volk. Het park werd aangelegd volgens het model van de Engelse landschapstuin. Engelse tuinen worden gekenmerkt door een ongedwongen, natuurlijke aanleg waarbij men tijdens het wandelen op verschillende plekken in het park verrassingen tegenkomt zoals prieeltjes, fantasierijke gebouwtjes, zichtassen, natuurlijke vijvers, boompartijen, enz. Engelse tuinen zijn geïdealiseerde natuurtuinen waar mens en natuur in evenwicht komen en waar vrijheid, ruimte, verrassingen en frisse, zuivere lucht de basiskaders vormen. Een belangrijke landschaps-as op het kasteelpark was de bijna één kilometer lange ‘Rode Dreef’. Dit is een weg, omzoomd met rode beuken en aangelegd met rode bakstenen, die het kasteelpark verbond met de weg Poperinge-Proven-Duinkerke. Het park werd gekenmerkt door een aantal opmerkelijke bouwwerken zoals het koetshuis met paardenstallen, een conciërgewoning, het ‘Drogenbroodberg’ prieel, de ijskelder en de jagershut. In het park bevonden zich verschillende exotische sierbomen en –heesters en meer dan 300 verschillende bloemsoorten. Aan de achterzijde van het kasteel werden een aantal grote vijvers uitgegraven.

Graaf Brouchoven de Bergeyck (1912) Zomerverblijf voor gezin met 10 kinderen en militair hoofkwartier tijdens WO I

Kasteelpark als hoofdkwartier voor geallieerden tijdens WO I

Het kasteelpark werd een paar jaar na de dood van Jules Van Merris openbaar verkocht aan Graaf Joseph de Brouchoven de Bergeyck. Deze liet het kasteel inrichten als buitenverblijf voor zijn gezin met 10 kinderen. Deze tweede fase in het gebruik en inrichting van het park wordt vooral gekenmerkt door WO I. Het kasteel werd gedurende vier jaar gebruikt als militair hoofdkwartier voor afwisselend de Franse en de Engelse troepen. Het kasteel zelf werd ingericht als stafgebouw met uitkijkpunt op het slagveld vanaf het dak van het kasteel. Op en rond het kasteelpark werden in deze periode veel tijdelijke militaire infrastructuren opgericht zoals kampementen voor soldaten (barakken en tenten), oefenterreinen, opleidingskampen, het “La Lovie Aerodrome” vliegveld, administratieve barakken, hospitalen, kampen van de eerste tankdivisies, spionage-eenheden, enz. In deze periode kreeg het domein heel wat opmerkelijke prominenten uit die tijd over de vloer zoals de toenmalige Engelse minister Winston Churchill, de koning van Engeland George V, de Belgische koning Albert I en de Britse kroonprins Edward, Prince of Wales die er een deel van zijn militaire opleiding kreeg. De enige getuigenissen uit deze periode zijn de loopgraven die vormelijk nog zichtbaar zijn in het landschap en het uitkijkpunt op het dak van het kasteel.

Provinciaal Sanatorium Sint-Idesbald (1929) Rust, (zon)licht, en veel gezonde buitenlucht, de ideale omgeving voor tbc-patiënten

Kasteelpark als Provinciaal Sanatorium

In deze periode wordt het kasteelpark omgevormd tot een plaats waar mensen werden behandeld tegen tuberculose (tbc). Deze infectieziekte is een longaandoening waar op dat moment nog geen medicatie voor bestond. Het parkdomein werd mee ingeschakeld voor het genezingsproces. Zo bevonden zich dieper in het park twee ‘solariums’ of ‘lighallen’. De geneesheer van het Sanatorium, Dr. V. Sierens, vestigde zich met zijn gezin in de vroegere woning van de hovenier en het historisch koetshuis werd omgevormd tot logistiek gebouw. In 1934 komt er nog een kloostergebouw bij voor de Zusters van Liefde uit Kortemark met een merkwaardige, ronde Sanatoriumkapel en werd een nieuwe dokterswoning opgetrokken door architect Alfons Van Coillie. Tenslotte worden er ook twee grotten gebouwd, nl. de Mariagrot en de Jagersgrot. Voor de patiënten op de site worden heel wat activiteiten georganiseerd ter verstrooiing. Zo kunnen ze gaan wandelen, met een bootje varen op de vijvers, vissen, … In 1935 wordt er op het domein zelfs een heuse wielerwedstrijd voor beroepsrenners georganiseerd. Ook deze periode zullen er wel wat aanpassingen gebeurd zijn aan het domein, vooral om de toegankelijkheid te verbeteren en om het functioneel gebruik te optimaliseren.

Medisch Pedagogisch Instituut De Lovie (1960) Aangepaste scholing en zorg voor jongens met een verstandelijke handicap onder leidinge van de Broeders Van Dale

kasteelpark als woonpark voor mensen met een verstandelijke beperking.

Het park werd vanaf de jaren ‘60 verder ingericht en omgevormd tot kleinere leefgroepen. Naast de reeds bestaande gebouwen uit de periode van het sanatorium (kasteel, twee zijvleugels met patiëntenkamers, ronde kapel, kloostergebouw, koetshuis, hovenierswoning en dokterswoning) kwamen er op het kasteelpark verschillende kleinere paviljoenen bij die de uitbouw van diverse leefgroepen mogelijk maakten. Uiteindelijk werden in het park meer dan 40 verschillende gebouwen bijgeplaatst en werden drie parkeerzones ingericht. Deze forse uitbreidingen in het park manifesteerden zich in hoofdzaak langsheen de open zichtas of toegangslaan richting de oorspronkelijke hoofdtoegang aan de Couthoflaan. Later werd de aanleg van nieuwe complexen uitgebreid in de noordwestelijke richting, dus dwars op de historische zichtas. Daarnaast werden in de zone van het vroegere koetshuis ook een uitgebreide logistieke zone en serres ingericht. De hoofdtoegang werd verlegd van de Canonstraat naar de Krombeekseweg. Het kasteel zelf wordt nog ruime tijd gebruikt voor administratie (burelen), vergaderingen en evenementen. Het is duidelijk dat deze periode ook een zeer grote impact heeft gehad op de landschappelijke en ruimtelijke inrichting van het domein.

Ontdekken

Kasteelpark De Lovie ligt in het Poperingse Hoppeland, op de grens met Frankrijk en op een boogscheut van kasteel ’t Couthof en de Sint-Sixtusabdij. Het domein is beschermd als dorps- en stadsgezicht. Het kasteel, de jagersgrot, herdenkingskapel, schuilhut, ijskelder, prieel, Chinese poort en veldhospitaalbarak zijn beschermd als monument.
Verschillende andere relicten hebben een bijzondere erfgoedwaarde.
Neem je de Hoppeland fietsroute of wandel je langs de knooppunten van het Hoppeland wandelnetwerk, dan zal je vast en zeker de recreatieve meerwaarde van het park ontdekken. ‘In dit glooiende landschap banen de hopranken zich een weg naar boven. Je duikt in het groen van het Helleketelbos en de Sixtusbossen. Onderweg geniet je van mooie vergezichten en heerlijke afdalingen, van de stilte in de Westhoek en van streeklekkers in de lokale horeca. Hoewel dit stukje Vlaanderen niet door Duitsland werd bezet, zijn ook hier de littekens van de Eerste Wereldoorlog niet uit het landschap weg te denken.’ De brochure ‘In het spoor van de landadel’ laat je kennismaken met het verhaal van de adellijke families en hun domeinen.
In de reeks ‘Verhalen voor onderweg’ streek het Regionaal Landschap Westhoek neer op het kasteelpark voor ‘Fietjefatjerie’ geschreven door Yves Bondue. ‘Het verhaal speelt zich af in het mooie decor van het kasteeldomein De Lovie en de Sint-Sixtusbossen, vol prachtige natuur en erfgoed van de middeleeuwen tot nu. Het is een hedendaags amoureus verhaal, ook een beetje spannend, ondeugend, interessant en doorspekt met prachtige Westhoekse woorden en spreuken, kortom, een Indliks Verhaal!
‘Opa Gust’ is een bijzonder leuk uitgewerkte speurtocht voor gezinnen. Daarnaast kunnen kinderen naar hartenlust ravotten en kampen bouwen langs het Multimovepad Sixtusbossen-De Lovie.

Ben je aangesloten bij Geocaching? Minimum 10 caches liggen verstopt in het park. Ga snel op schattenjacht!

www.westtoer.be
www.toerismewesthoek.be
www.toerismepoperinge.be
www.rlwesthoek.be
www.natuurenbos.be
www.geocaching.com

Info en contact: Angie Verbrigghe, via angie.verbrigghe@delovie.be of tel. 057344 365.


Beleven

Verbinding is hét sleutelwoord binnen de hele werking rond het kasteel: verbinding tussen natuur, erfgoed en mensen.
Verbinding met jezelf en verbinding met anderen. Ben je op zoek naar een teambuilding op maat van jouw organisatie of van jouw team? Dan is het kasteel de ideale uitvalsbasis voor een onvergetelijke beleving!

Dacht je aan brouwerij- of bedrijfsbezoek, adventure parcours, creatieve workshop of interactieve opleiding?
Wij brengen jou graag in contact met onze partners.

Het luik ‘teambuilding’ binnen de kasteelwerking is nog in volle ontwikkeling en krijgt de steun van Leader, het Vlaams
Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO III). Zie je kansen tot een verrijkende
samenwerking? Laat het ons snel weten!

Info en contact: kasteel@delovie.be of 057 34 43 60


Bezoeken

Het kasteelpark heeft een open en gastvrij karakter. De natuur ontdekken met al je zintuigen, op de koffie bij van Merris, een muzikale vertelwandeling, gidsbeurten rond de aanwezige erfgoedrelicten, de smaak van vergeten groenten … Dit park is vertrekpunt voor tal van bezoeken en groepsarrangementen op maat. Op klas- of gezinsuitstap? Maak kennis met onze kruiden uit het verleden, boerderijgroe(n)tjes of Opa Gust en Eend Kwebbel.

Info en contact: Angie Verbrigghe, via angie.verbrigghe@delovie.be of tel. 057344 365.


Jules & Jolies


In het kasteel huist een sfeervolle geschenkenwinkel ‘Jules & Jolies’ met authentieke producten, lokaal en/of handgemaakt in samenwerking met De Lovie vzw en vele andere partners. Naast onze geschenkenwinkel kan je in de zaal Brutsaert ons Theesalon terugvinden. Unieke streekproducten, hartelijke bediening en authenticiteit is wat bezoekers bij ons komen opsnuiven.

Kom genieten van woensdag tot en met zaterdag van 14 u. tot 18 u.

Info en contact: Angie Verbrigghe, via  angie.verbrigghe@delovie.be of tel. 057344 365.

 

 

Samen bouwen

Laten we ons verhaal en wat menselijkheid delen
Niets bestaat dat niet iets anders aanraakt
Citaat: ik ben omdat wij zijn
Kennen we mekaar
En ooit beseffen wij
De wind raakt ons allemaal

Tourist LeMC

Het kasteelpark draagt een verhaal in zich dat eeuwen, grenzen en beperkingen overstijgt. Een verhaal dat klaar is voor een nieuw hoofdstuk van samen bouwen aan een toekomst voor het kasteel in onderlinge verbondenheid. Wij nodigen je uit tot creativiteit en ontmoeting … Schrijf je mee?

Ben je hobby- of professioneel fotograaf en zie je het kasteel als de ideale locatie om jouw galerij volledig te maken? Je wenst de historiek die het kasteel uitdraagt digitaal vast te leggen vanuit verschillende hoeken? Prachtig!

Organiseer je een feest of evenement en wil je je gasten verrassen op een historische locatie?
Feestpaleis of cultuurtempel … Deel je ideeën. Wij denken graag mee hoe we elkaar kunnen versterken.

Ben jij een echte impactmaker? Een avontuurlijk ondernemer voor wie samenwerking en waardecreatie leidende principes zijn? Wil jij mee grenzen verleggen en drempels overstijgen? Samen is zoveel meer dan de som van de delen.

Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde! Ben jij gebeten door geschiedenis of een handige harry? Ben jij een echte positivo of goed in out-of-the-box denken? Talent gaat niet alleen over wat je kunt maar ook wie je bent en wat je graag doet. Doen waar je goed in bent, geeft energie. Contacteer ons snel!

Student? Met het kasteel staan we voor heel wat uitdagingen waarin het jeugdig enthousiasme van studenten zeer waardevol en inzetbaar is. Of het nu om een eindwerk, een onderzoek, stage of groepswerk gaat … Heel erg welkom!

Voor alle fijne samenwerkingen: kasteel@delovie.be of op het nr. 057 344 360.

Overtuigd van onze missie en wil je ons steunen? Elke bijdrage maakt een verschil! Overschrijven kan op rekeningnummer BE93 7330 6246 2067 op naam van ‘Kasteel De Lovie’.  Giften van 40 euro op jaarbasis geven recht op een belastingvermindering van 45%


Kasteel Huren

Het Kasteel De Lovie biedt de ideale omgeving om jouw evenement in een uniek kader te laten plaatsvinden. De sociale, natuur- en erfgoedrijke omgeving biedt u nieuwe inzichten en contacten.

Het historische pand uit 1856 straalt een authentieke waarde uit die tot de verbeelding spreekt. Deze omgeving zal jouw evenement, tentoonstelling, presentatie, seminarie, training of meeting een karaktervol kader bieden.

Stap je mee in onze missie en wil jij ook dat mensen met en zonder verstandelijke beperking écht samen leven, waar iedereen evenwaardig is? Dan ondersteunen we jou heel graag in het uitbouwen van jouw inclusief evenement waar jij als organisatie kan genieten van echte verbintenis. Jouw evenement waar mensen met een verstandelijke beperking volwaardig van betekenis zijn daar komen we jou graag in tegemoet.

Als organisatie ondersteunen we jou graag bij jullie keuze van catering, materiaalbenodigdheden, enz. We nodigen jou graag uit voor een kennismakingsgesprek en rondleiding: kasteel@delovie.be of 057 34 43 60

Wil je graag zicht krijgen op de ruimtes in het kasteel? Dan kan je eenvoudig via volgende link het grondplan van het gelijksvloer als van het eerste verdiep downloaden.

 “Het kasteel De Lovie was de geschikte locatie voor ons slotevenement van Scan4Stories. We zijn zeer tevreden over de manier waarop de organisatie met ons meedacht en het evenement mee vorm gaf. Zowel voor, tijdens als na het event konden we op de organisatie rekenen om ons te ondersteunen!”  – Howest Kortrijk – Fauve Vanoverschelde


Contact

Meer weten over Kasteel De Lovie?
Fijne ideeën of zin om samen te werken? Vragen?
Contacteer ons snel!

Kasteelpark De Lovie 
Krombeekseweg 82
8970 Poperinge

Tel: +32 57 33 49 65
kasteel@delovie.be


bannerWVL

Deze site maakt gebruik van cookies